Jesteśmy grupą ludzi o wieloletnim doświadczeniu i wiedzy związanej z branżami farmaceutyczną i medyczną. Wierzymy, że to właśnie doświadczenie, wiedza i nasza nieskrępowana chęć rozwoju stanowią najcenniejsze aktywa i przewagi konkurencyjne Neo Vinci. Nie jesteśmy agencją 360. Nasze mocno sprofilowane usługi kierujemy wyłącznie do firm farmaceutycznych i medycznych, skupiając się na stałym podnoszeniu ich jakości i efektywności.

Rocznie realizujemy kilkanaście dużych projektów marketingowych, sprzedażowych i komunikacyjnych dla naszych klientów z obszarów takich jak: psychiatria, farmakologia, medycyna rodzinna, choroby wewnętrzne, pediatria, endokrynologia, onkologia, pulmonologia czy neurologia.

Wierzymy, że podstawą stabilnego wzrostu biznesu naszych klientów jest konsekwentna, oparta na zaufaniu i profesjonalizmie budowa świadomości marki wśród kadry medycznej.
Niezwykle istotnym elementem jest także bezpieczeństwo prawne, do którego przywiązujemy szczególną uwagę. W Neo Vinci każdy z realizowanych projektów objęty jest stałym, wielopoziomowym audytem prawnym, którego celem jest zapewnienie naszym klientom komfortu prowadzenia biznesu.

Na jakość naszych działań wpływa szeroki wachlarz partnerów merytorycznych z którymi współpracujemy. Ich rolą jest podnoszenie jakości i efektywności naszych rozwiązań. W dotychczasowych realizacjach współpracowaliśmy między innymi z
Jednostkami Naukowymi:

• Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne
• Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
• Polskie Towarzystwo Pediatryczne
• Uniwersytet Medyczny w Lublinie
• Warszawski Uniwersytet Medyczny
• Polskie Towarzystwo Urologiczne
• Polskie Towarzystwo Okulistyczne
• Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
• Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
• Polski Bank Komórek Macierzystych
• Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne
• Fundacja Neuron+

W trakcie realizowanych przez nas projektów edukacyjnych i badawczych współpracujemy z najwybitniejszymi autorytetami polskiej nauki. Ich rolą jest między innymi tworzenie treści edukacyjnych, które stanowią bezcenną wiedzą dla lekarzy czy farmaceutów.
W tym miejscu wymienić należy:
• dr hab. n. med. Andrea Horvath-Stolarczyk
• dr hab. n. med. Damian Ziaja
• dr hab. n. med. Jacek Lewandowski
• dr hab. n. med. Janusz Rybakowski
• dr n. farm. Magdalena Stolarczyk
• dr n. med. Anna Liber
• dr n. med. Beata Wolska-Kuśnierz
• dr n. med. Dariusz Madajczak
• dr n. med. Marcin Dziekiewicz
• dr n. med. Marcin Kucharzewski
• dr n. med. Paweł Świercz
• dr. n. med. Sławomir Jakima
• dr n. pr. Marek Koenner – Radca prawny
• dr. n. med Anna Liber
• lek. n. med. Aneta Górska-Kot
• prof. dr hab. Piotr Gałecki
• prof. dr hab. Jan Jaracz
• prof. dr hab. n med. Hanna Szajewska
• prof. dr hab. n. med. Agata Szulc, Prof.
• prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska
• prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski
• prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
• prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht
• prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
• dr n. pr. Marek Koenner
• Zbigniew Kowalski, ekspert ds. komunikacji z pacjentem

Nasi dotychczasowi klienci:
• Alpen Pharma Group
• Synoptis Pharma
• Senju
• Novascon Pharmaceuticals
• Heelthcare designed by Nature
• Grupa Neuca
• Apotex
• Olimp Labs
• Alcon A Novartis Division
• One2tribe
• Aurovitas

Kluczowe realizowane przez nas obszary projektowo-usługowe to:

Badania epidemiologiczne – analiza danych statystyczno-epidemiologicznych to w obecnych czasach niezwykle istotna kwestia dla środowiska medycznego. Prowadzimy projekty badawcze, pozyskujemy dane, poddajemy je analizie i przeprowadzamy obserwacje we współpracy z środowiskiem lekarskim. Tego typu projekty realizujemy zarówno dla dużych, rozpoznawalnych rynkowo firm, jak i mniejszych, budujących swoją pozycję.

Kształcenie online środowiska medycznego i farmaceutów – przygotowujemy i zajmujemy się realizacją kompleksowych programów edukacyjnych których celem jest podnoszenie wiedzy i kompetencji wybranych grup docelowych. Przykłady takich realizacji to Akademia Młodego Psychiatry, Akademia Farmaceutyczna, Akademia Pediatryczna czy portal Ekspert Zdrowych Nóg. Nasze programy edukacyjne charakteryzują się najwyższym poziomem merytorycznym i dopasowane są do rodzaju przekazywanej wiedzy. Nasza oferta to przede wszystkim edukacja farmaceutyczna i medyczna, która prowadzona jest we współpracy m.in. z towarzystwami naukowymi oraz uczelniami medycznymi w kraju.

Ustawiczne kształcenie lekarzy i farmaceutów – zgodnie z obowiązującym prawem lekarze i farmaceuci objęci są ustawicznym obowiązkiem podnoszenia swoich kwalifikacji. Potwierdzeniem odbytych kursów są punkty edukacyjne ( w przypadku lekarzy) oraz twarde punkty edukacyjne (w przypadku farmaceutów). Wśród lekarzy, dopełnienie tego obowiązku rozliczane jest w okresach 48 miesięcy następujących po sobie. W tym czasie lekarz powinien zdobyć 200 punktów edukacyjnych. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów). Z kolei farmaceuci muszą w ciągu 5 lat uzyskać 100 punktów twardych. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych). Tworzone przez nas rozwiązania edukacyjne, dzięki współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie dają możliwość zdobywania punktów edukacyjnych obu wymienionym grupom specjalistów. Jest to dowodem na wysoki poziom merytoryczny naszych usług. W ich rezultacie możemy pochwalić się olbrzymim zainteresowaniem tego typu kursów, co tworzy naszym klientom biznesowym unikalną przestrzeń dotarcia z przekazem komercyjnym.

Komunikacja i marketing medyczny – efektywny marketing medyczny może zostać zrealizowany tylko dzięki odpowiednim narzędziom. W odpowiedzi na cele i założenia biznesu naszych partnerów, dostarczamy profesjonalne i merytoryczne rozwiązania, które pomogą w ich osiągnięciu. Realizujemy skuteczne kampanie marketingowe, efektywnie docierające do lekarzy, farmaceutów, weterynarzy czy studentów medycyny.

Kampanie e-mailingowe oraz SMS – realizujemy efektywne kampanie w oparciu o własne, zweryfikowane bazy kontaktów lekarzy i farmaceutów z podziałem na ich specjalizacje. Dzięki naszemu doświadczeniu w realizacji takich kampanii, możemy pochwalić się niezwykle wysoką skutecznością, co potwierdzają nasze statystyki.

Jakość i standard obsługi traktujemy priorytetowo ponieważ wiemy, jak cenny jest czas naszych klientów. Pracujemy nad tym, aby materiały i narzędzia reprezentowały najlepszy poziom i wyróżniały się dużą wartością. W ten sposób, dostarczając nowoczesne rozwiązania dla lekarzy, możemy również wpływać pośrednio na całe środowisko medyczne, przyczyniając się do poprawy jakości życia i zdrowia.

Regularnie angażujemy się w projekty na skalę krajową, wykorzystując w nich autorskie rozwiązania. Nasza praca odbywa się w oparciu o nowatorską platformę eQUEST. Jest ona wynikiem naszej wieloletniej pracy i doświadczeń. To dzięki niej możemy zajmować się edukacją medyczną i podnoszeniem kompetencji naszych odbiorców oraz analizą badań epidemiologicznych. System pozwala na tworzenie kanałów edukacyjnych dla wybranej grupy użytkowników. Dzięki temu systematycznie dostarczamy wiedzę dla poszczególnych odbiorców, monitorując postępy w trakcie całego procesu kształcenia.

Pierwsza na rynku edukacyjna aplikacja mobilna Ask Med Now to unikalne narzędzie służące edukacji lekarzy, farmaceutów, weterynarzy, pielęgniarek, położnych i studentów medycyny. Aplikacja zawiera ponad 13000 merytorycznych pytań znajdujących się między innymi na listach Centrum Egzaminów Medycznych. Quizowa metoda przekazywania wiedzy i elementy rywalizacji pomiędzy użytkownikami, powodują wysoki stopień ich zaangażowania. Ask Med Now to także świetne narzędzie dające możliwości dotarcia z przekazem komercyjnym do grup docelowych naszych klientów.

Jesteśmy dumni, że pomimo wieloletniej obecności na rynku wciąż możemy dynamicznie się rozwijać i pozyskiwać nowych partnerów. Obecnie współpracujemy nie tylko z firmami z branży farmaceutycznej, ale również ośrodkami klinicznymi i instytucjami naukowymi w Polsce. Bierzemy również czynny udział w konferencjach i ważnych wydarzeniach ze świata nauki.

Pokaż
Ukryj