Niekomercyjne badania kliniczne przeprowadzamy w celu uzyskania wyników, które mogą być wykorzystywane do opracowania nowych standardów leczenia lub modyfikacji już istniejących. Weryfikujemy metody terapeutyczne, które umożliwiają lekarzom wybór najskuteczniejszej. Badamy leki dla dorosłych oraz ich możliwość zastosowania w terapiach pediatrycznych. Zajmujemy się także poszukiwaniem nowych sposobów leczenia chorób rzadkich przy pomocy zarejestrowanych już leków, opracowując dla nich nowe wskazania.

Badania niekomercyjne mają inne cele w porównaniu do standardowych badań klinicznych, których zadaniem jest sprawdzenie skuteczności i bezpieczeństwa przed wprowadzeniem nowego leku. Zazwyczaj przeprowadzane są w celu analizy skuteczności leku, który już jest dostępny na rynku, oceniając jego zastosowanie na różnych grupach pacjentów lub badając inny sposób jego zastosowania. Badania kliniczne niekomercyjne obłożone są pewnymi restrykcjami prawnymi i nie mogą być wykorzystywane w takich celach jak:

  • uzyskanie pozwolenia na rejestrację środka leczniczego i dopuszczenie go do obrotu,
  • modyfikacja istniejącego pozwolenia,
  • inne działania marketingowe.

Niekomercyjne badania kliniczne realizujemy na zlecenie podmiotów takich jak uczelnie akademickie, organizacje badawcze, zakłady opieki zdrowotnej, a także osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Podmioty zlecające przeprowadzenie badań o charakterze niekomercyjnym, nie mogą prowadzić działalności ukierunkowanej na czerpanie dochodów z wytwarzania i obrotu lekami, ani z obszaru badań klinicznych.

Realizujemy niekomercyjne badania kliniczne według wymogów formalno-prawnych i w zgodzie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej. Pozyskiwane w trakcie procedury badawczej wyniki są bardzo cenione z uwagi na wysoką jakość i wiarygodność. Prowadzimy badania we współpracy z Towarzystwami Naukowymi i wybitnymi autorytetami ze świata medycyny i farmaceutyki. Dzięki temu dostarczamy rzetelne, obiektywne i przydatne w kontekście postępu wiedzy z zakresu nauk medycznych wyniki. Niekomercyjne badania pozwalają poprawiać standardy leczenia i zwiększać dostępność innowacyjnych metod terapeutycznych, zwłaszcza dla osób cierpiących na rzadkie choroby. Publikacja analizy badań epidemiologicznych w pracach naukowych prowadzi do poszerzenia wiedzy o skuteczności poszczególnych terapii.

 

Pokaż
Ukryj