Zajmujemy się przygotowaniem i realizacją kompleksowych programów edukacyjnych. Projekty prowadzone są we współpracy z ośrodkami klinicznymi i naukowymi w Polsce. Naszymi partnerami są m.in. Okręgowa i Naczelna Izba Lekarska. Dzięki temu młodzi lekarze mogą zdobywać twarde punkty edukacyjne, wypełniając obowiązek doskonalenia zawodowego. Farmaceuci również mogą skorzystać z tego rodzaju wsparcia i uzyskać twarde punkty, nadawane przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Kształcenie online odbywa się głównie na naszych platformach edukacyjnych. Dotychczas uruchomiliśmy 4 platformy skierowane do lekarzy i farmaceutów, na których regularnie zamieszczane są materiały edukacyjne w formie webinarów, wykładów i prezentacji. Powstały one przy udziale wybitnych, polskich autorytetów z dziedziny medycyny i farmaceutyki. Dzięki temu stanowią dużą wartość merytoryczną dla użytkowników. Nasze akademie pozwalają również wymieniać się wiedzą i doświadczeniem z innymi lekarzami.

Akademia Młodego Psychiatry – to pierwsza w Polsce platforma dla lekarzy psychiatrów, dedykowana szczególnie tym, którzy rozpoczynają kształcenie specjalizacyjne. Dostępne materiały powstały przy udziale Konsultanta Krajowego z obszaru psychiatrii, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Kształcenia Specjalizacyjnego PTP. Atrakcyjność platformy podnosi możliwość uzyskania twardych punktów edukacyjnych od Naczelnej Izby Lekarskiej.

Akademia Pediatryczna – projekt powstał z myślą o lekarzach pediatrach i jest realizowany przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Materiały dostępne na stronie poruszają problematykę związaną z najczęściej występującymi chorobami i dolegliwościami u dzieci. Lekarze zarejestrowani w Akademii mogą rozwiązywać testy, na podstawie których mają możliwość otrzymania twardych punków. W ramach projektu realizowane jest również badanie epidemiologiczne, którego wyniki gromadzone są w autorskim systemie zbioru danych.

Akademia farmaceutyczna – Akademia ukierunkowana jest na kształcenie osób związanych zawodowo z farmaceutyką. To przestrzeń, dzięki której można dzielić się wzajemnie wiedzą i doświadczeniem, korzystać z dostępnych materiałów, komentować je i wymieniać opiniami. Korzyści z członkostwa w Akademii to przede wszystkim efektywna edukacja farmaceutyczna i możliwość zdobyć nawet 18 punktów twardych, nadawanych przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Ekspert Zdrowych Nóg – na portalu gromadzone są materiały edukacyjne na temat Przewlekłej Choroby Żylnej. Dostępne są quizy, które sprawdzają wiedzę użytkowników i umożliwiają zdobywanie nagród od sponsora. Platforma wkrótce będzie umożliwiała także zdobywanie twardych punktów od Naczelnej Izby Lekarskiej.

Jesteśmy autorami pierwszej w Polsce aplikacji edukacyjnej. Ask Med Now to narzędzie ukierunkowane na edukację medyczną lekarzy i farmaceutów. Do korzystania z niej zachęcamy również pielęgniarki i studentów kierunków medycznych. W aplikacji znajduje się strefa wiedzy, podzielona na 10 modułów. Fundamentem Ask Med Now jest przekazywanie wiedzy metodą pytań. Dzięki qiuzom, użytkownik aktywnie uczestniczy w edukacji i ma możliwość łatwiejszego zapamiętywania prezentowanych treści. W bazie aplikacji znajduje się 13 tys. pytań specjalistycznych, których źródłem jest m.in. Centrum Egzaminów Medycznych. Dzięki możliwości rywalizacji z komputerem lub innymi użytkownikami aplikacji, przyswajanie wiedzy staje się formą rozrywki. Atrakcyjną stroną narzędzia, jest także strefa konkursowa, w której można zdobywać cenne nagrody.

Pokaż
Ukryj