Wszyscy lekarze i dentyści posiadający Prawo Wykonywania Zawodu objęci są obowiązkiem doskonalenia zawodowego. Potwierdzeniem jego wypełniania są punkty edukacyjne. Lekarz musi zgromadzić ich minimum 200 w ciągu 48 miesięcy. Szczegóły dotyczące tego obowiązku określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Obowiązek ten nie jest obwarowany żadnymi sankcjami, jednak wywiązanie się z niego często decyduje o przyjęciu do pracy.

Medycyna jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się nauk. Co chwilę zmieniają się metody leczenia i opracowywane są coraz skuteczniejsze terapie, dlatego wiedza z tego obszaru szybko ulega dezaktualizacji. Lekarze nie mogą więc przez cały okres wykonywania zawodu opierać się wyłącznie na wiedzy akademickiej. Kształcenie w tym kierunku stanowi wartość społeczną, a nawet dobro publiczne. Dobrze wykształceni lekarze, znający bezpieczne i aktualne procedury medyczne są fundamentem właściwego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Temat ten jest obecnie bardzo istotny, z uwagi na fakt, że ostatnich latach odnotowuje się duży niedobór specjalistów lekarzy. Wiele placówek medycznych w Polsce ma trudność z pozyskaniem kadry lekarzy wykwalifikowanych w takich obszarach jak okulistyka, pediatria czy endokrynologia. Brakuje także anestezjologów, neurologów i specjalistów chorób wewnętrznych. Pozytywne zmiany w tej sytuacji może przynieść nie tylko lepsze dofinansowanie placówek medycznych, ale także większy nacisk na kształcenie kadry.

Oferujemy dedykowane narzędzia rozwoju i edukacji dla lekarzy. Dostarczamy poprzez nie wiedzę na najwyższym poziomie, dzięki której specjaliści mogą zwiększać swoje kompetencje zawodowe. Realizujemy następujące formy kształcenia:

  • Edukacja stacjonarna

Udział w wydarzeniach edukacyjnych, konferencjach i szkoleniach stacjonarnych cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko ze względu na walory edukacyjne. Bezpośredni kontakt z ekspertami i autorytetami medycznymi ułatwia przyswajanie wiedzy i jest okazją do nawiązania relacji z innymi specjalistami. Uczestnictwo w wydarzeniach jest szansą na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu medycyny. Często poruszana jest również problematyka z innych obszarów, np. prawa czy ekonomii, z myślą o lekarzach, którzy prowadzą własną działalność. Realizowane przez nas cykliczne formy kształcenia o szerokiej tematyce pozwalają zdobywać punkty edukacyjne niezbędne do dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego.

  • Edukacja online

Kształcenie online staje się coraz popularniejsze wśród lekarzy. Z uwagi na to fakt, że jest to bardzo zajęta grupa zawodowa, która pomiędzy jednym, a drugim dyżurem ma do wypełnienia mnóstwo innych obowiązków, zdobywanie wiedzy przy pomocy narzędzi internetowych jest alternatywą, która spotyka się z dużą aprobatą. Dzięki nim uczenie się przebiega wygodnie, efektywnie i bez wychodzenia z domu. W ramach kształcenia oferujemy platformy edukacyjne dla lekarzy:
– Akademia Pediatryczna,
– Akademia Młodego Psychiatry,
– Ekspert Zdrowych Nóg.
Każda z nich zawiera wysokiej jakości, merytoryczne materiały szkoleniowe, które zostały przygotowane przez najwybitniejszych ekspertów i autorytety medyczne. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do najlepszej wiedzy z pierwszej ręki. Udostępniamy również aplikację mobilną Ask Med Now skierowaną do lekarzy. Zawiera ona kilkanaście tysięcy pytań, na które udzielając odpowiedzi użytkownicy mogą zdobywać nagrody. Przyswajanie wiedzy poprzez metodę quizów jest bardzo efektywne, dlatego zachęcamy do korzystania z aplikacji szczególnie młodych lekarzy, którzy przygotowują się do egzaminu specjalizacyjnego. Dużym atutem naszych rozwiązań jest możliwość zdobywania punktów edukacyjnych, dzięki którym lekarze mogą dopełnić obowiązku kształcenia ustawicznego.

Z naszych rozwiązań korzysta wielu lekarzy, których liczba stale wzrasta. Podczas szkoleń poruszane są często unikalne tematy, jak na przykład prawidłowa komunikacja z pacjentami czy bezpieczeństwo prawne lekarza, których nie omawia się na studiach czy podczas specjalizacji. Stale rozwijamy nasze narzędzia, aby oferować korzystającym z nich specjalistom dostęp do zawsze aktualnych i rzetelnych informacji.

 

Pokaż
Ukryj