Farmaceuci stanowią grupę zawodową, która musi nieustannie podnosić swoje kwalifikacje. Obowiązek ten reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 roku – Prawo Farmaceutyczne. Zgodnie z nią, farmaceuci zatrudnieni w placówkach aptecznych i hurtowniach farmaceutycznych zobowiązani są dokształcać się i rozwijać. Realizacja tego obowiązku może odbywać się poprzez dział w szkoleniach, konferencjach i innych formach edukacji, pozwalających na aktualizację wiedzy z zakresu nowych osiągnięć farmacji.

Potwierdzeniem aktywnego uczestnictwa w wymienionych formach aktywności są twarde punkty edukacyjne. Punkty te są niezbędne do wypełnienia obowiązku edukacyjnego. W ciągu trwającego 5 lat okresu rozliczeniowego, każdy farmaceuta musi zdobyć ich minimum 100. Potwierdzenie uzyskania twardych punktów edukacyjnych mają możliwość wyłącznie jednostki, które posiadają akredytację Ministra Zdrowia.

Edukacja farmaceutów ma kluczowe znaczenie zarówno dla samych pracowników aptek, jak też ich klientów. W ostatnich latach rola farmaceuty uległa znacznym zmianom. W wielu krajach, zwłaszcza zachodnich zawód aptekarza wygląda inaczej niż w Polsce. W Wielkiej Brytanii nie jest on wyłącznie sprzedawcą wyrobów farmaceutycznych, ale ważnym pracownikiem dla służby zdrowia, który ma kontakt z dużą częścią społeczeństwa. Z uwagi na niedostateczną liczbę lekarzy specjalistów i ogromne kolejki w gabinetach lekarskich, to właśnie farmaceuci są przedstawicielami opieki zdrowotnej, do których społeczeństwo ma najłatwiejszy dostęp i regularny kontakt. Podobna sytuacja dotyczy Austrii. W tym kraju farmaceuta jako pierwszy rozmawia z pacjentem i ocenia, czy wymaga on konsultacji z lekarzem. W Kanadzie rola farmaceutów jest tak znacząca, że cieszą się oni pierwszym miejscem w rankingu zawodów zaufania publicznego. Zaangażowani są w świadczenie wielu usług, często finansowanych przez rząd. W Polsce również planowane są regulacje prawne, które usystematyzowałyby te kwestie.

Udostępniamy profesjonalne narzędzia, które stanowią niezastąpione źródło wiedzy i praktycznych informacji. Dzięki temu przyczyniamy się do rozwoju zawodowego polskich farmaceutów i lepszej opieki nad pacjentami. Oferujemy następujące formy edukacji:

  • Spotkania i kursy stacjonarne

Podczas organizowanych przez nas spotkań, uczestnicy mają okazję zdobyć nową wiedzę przydatną w codziennej pracy farmaceuty. Przywiązujemy dużą wagę do wysokiego standardu prowadzonych zajęć i doboru ekspertów, aby zaoferować pracownikom aptek merytoryczne wsparcie. Nasza oferta szkoleniowa jest zgodna z aktualnymi wymaganiami Prawa Farmaceutycznego. Współtworzymy projekt Farmaceuci bez granic, który jest dedykowany do wszystkich osób związanych zawodowo z branżą farmaceutyczną – pracowników aptek, osób zarządzających zespołem farmaceutów oraz nauczycieli akademickich na kierunkach farmaceutycznych i pokrewnych. Na spotkaniach w ramach projektu poruszane są kwestie prawidłowej komunikacji farmaceutów z pacjentami, a także świadczenia opieki zdrowotnej.

  • Edukacja online

Udostępniamy farmaceutom materiały szkoleniowe w ramach zdalnego nauczania poprzez platformę Akademia Farmaceutyczna. Są to treści o szerokiej tematyce, które zostały przygotowane wspólnie z wykwalifikowanymi specjalistami i autorytetami naukowymi. Platforma zapewnia rzetelną, praktyczną wiedzę, która dostosowana jest do potrzeb i wyzwań z jakimi farmaceuci spotykają się podczas wypełniania swoich codziennych obowiązków. Materiały są dostępne w atrakcyjnych dla użytkowników formach, takich jak filmy online oraz prezentacje multimedialne. Dzielimy się również wiedzą za pomocą mobilnej aplikacji Ask Med Now. Jest to rozwiązanie oparte na metodzie quizów, w których udzielanie odpowiedzi na pytania pozwala zgłębiać znajomość danej tematyki. Narzędzia te również pozwalają na zdobywanie twardych punktów edukacyjnych.

Celem naszych działań jest zwiększanie kwalifikacji farmaceutów i rozwój standardów polskiej farmacji, dlatego oferujemy pracownikom aptek możliwość zdobywania oraz wymiany wiedzy. Wierzymy, że nasza oferta edukacyjna stanowi wartościowe i merytoryczne wsparcie wzmacniające zawód farmaceuty oraz umożliwiające wypełnianie obowiązku ciągłego kształcenia ustawicznego.

 

Pokaż
Ukryj