Usługi Neo Vinci skierowane są do firm farmaceutycznych i medycznych. Nie wykraczając poza ich ściśle zdefiniowaną grupę odbiorców skupiamy się na dostarczaniu klientowi skutecznych rozwiązań, opartych o naszą wieloletnią wiedzę i doświadczenie.

Odbiorcami naszych usług są przede wszystkim:

 • firmy farmaceutyczne
 • producenci sprzętu medycznego
 • towarzystwa naukowe funkcjonujące w branży medycznej
 • fundacje charytatywne
 • prywatne podmioty i placówki medyczne

Branża farmaceutyczna, mimo iż jest branżą dojrzałą, należy do tych o największej dynamice, rozwoju i potencjale. Jej wartość szacuje się na niemal 40 mld PLN. W Polsce zarejestrowanych jest ok. 450 podmiotów wytwarzających i dystrybuujących leki, suplementy diety czy preparaty lecznicze.

Większość z firm funkcjonujących na rodzimym rynku należy do zagranicznego kapitału prywatnego. Około 70 z nich prowadzi również działalność i badania z zakresu biotechnologii.

Część firm farmaceutycznych w swoim portfolio poza preparatami posiada także produkty weterynaryjne. W branży farmaceutycznej wyróżnić możemy także sektor dermokosmetyków, który skupia aktualnie około 90 marek.

Działania marketingowe i promocyjne firm farmaceutycznych

Branża farmaceutyczna charakteryzuje się wysokim stopniem regulacji przez przepisy prawa.

Rozwój medycyny i technologii wymusił szereg zmian prawnych do których funkcjonujące na rynku podmioty musiały się zastosować. Pojawienie się w 2001r. prawa farmaceutycznego było dla branży momentem przełomowym.

Poziom zaufania pacjentów do firm farmaceutycznych ma bezpośrednie przełożenie na zainteresowanie ich produktami. Dlatego też producenci leków zwracają szczególną uwagę na etykę prowadzonego biznesu oraz politykę transparentności.

Działania reklamowe w sektorze medycznym również są obarczone rygorystycznymi zasadami. Treść oraz forma komunikatów nie mogą mieć cech typowej reklamy. Proponując skuteczne rozwiązania dla firm farmaceutycznych z zakresu marketingu, niezbędna jest więc nie tylko wiedza rynkowa i kreatywność, ale także znajomość litery prawa. Tylko umiejętne połączenie tych elementów może w rezultacie wygenerować skuteczny przekaz reklamowy marki czy produktu.

W Neo Vinci realizujemy projekty, których celem jest pomaganie naszym klientom w osiąganiu ich celów biznesowych. Marketing medyczny i farmaceutyczny to przede wszystkim działania budujące wizerunek i świadomość produktu wśród grupy specjalistów medycznych. Jest to kwestia odpowiedniej strategii komunikacji oraz jej konsekwentnej realizacji. Kadra medyczna to bardzo wymagająca grupa docelowa, której zaufanie i uwagę można zdobyć wyłącznie przemyślanymi działaniami, mieszczącymi się w ramach litery prawa.

Planujemy i realizujemy kampanie marketingowe. Znając specyfikę marketingu farmaceutycznego i ograniczenia odnośnie komunikacji z kadrą medyczną i farmaceutami, opracowujemy materiały, które są zgodne z wymaganiami prawnymi i normami etyki medycznej.

Oferowane przez nas usługi można podzielić na następujące obszary:

 • Edukacja kadry medycznej online – tworzymy i prowadzimy platformy online, których celem jest kształcenie środowiska medycznego oraz dostarczanie lekarzom i farmaceutom najnowszej wiedzy z poszczególnych obszarów nauki. Są one uzupełniane bogatym wkładem merytorycznym, który daje możliwość zdobywania punktów edukacyjnych lekarzom i twardych punktów edukacyjnych farmaceutom.
 • Stacjonarna edukacja kadry medycznej – organizujemy szkolenia i konferencje z udziałem wybitnych autorytetów ze świata nauki. Tworzona w ten sposób przestrzeń wymiany doświadczeń i wiedzy między światami biznesu a nauki, stanowi niezwykle wartościową możliwość budowania pozytywnego wizerunku marek naszych klientów wśród najwybitniejszej grupy autorytetów medycznych.
 • Badania – realizujemy badania kliniczne, potwierdzające bezpieczeństwo i skuteczność wyrobów farmaceutycznych. Prowadzimy badania porejestracyjne, umożliwiające ocenę bezpieczeństwa leku w długim okresie czasu oraz niekomercyjne badania kliniczne, które pozwalają na opracowaniu nowych standardów leczenia. Dzięki temu, że każdy proces badawczy dostarcza rzetelnych i wiarygodnych wyników, może być źródłem w publikacjach naukowych.
 • Digital marketing – stosujemy narzędzia takie jak emailing marketing, kampanie SMS, MMS, które pozwalają skutecznie docierać do odbiorców i budować z nimi trwałe relacje. Wykorzystujemy do tego celu własne, stale weryfikowane pod kątem jakości bazy danych. Tworzymy content foto i wideo na zlecenie naszych klientów. Dysponujemy zespołem posiadający wieloletnie doświadczenie w realizacji materiałów z różnego rodzaju wydarzeń, konferencji i prelekcji.
 • Telemarketing – Planujemy i realizujemy kompleksowe kampanie telemarketingowe na zlecenie naszych klientów. To świetne i precyzyjne narzędzie dotarcia z przekazem komercyjnym, często wykorzystywane także do badania potrzeb rynkowych. Oferujemy digitalowe narzędzia wspierające efektywność pracy salesforce w terenie. Należą do nich proste aplikacje typu CRM,  narzędzia służące do motywowania pracowników a także weryfikacji standardów ich pracy.
 • Działania strategiczne – zajmujemy się projektowaniem kompleksowych strategii komunikacji dla marek i produktów farmaceutycznych. Opracowujemy indywidualne plany rozwoju i oferujemy doradztwo strategiczne, pomagające w realizacji kluczowych celów biznesowych.

Zgodność działań z aktualnie obowiązującym prawem jest naszym obowiązkiem i najwyższym zobowiązaniem. Dlatego też, wszelkie realizowane przez nas projekty poddane są stałemu audytowi prawnemu, mającemu na celu wykluczenie możliwości narażenia naszych klientów na jakiekolwiek niepożądane zdarzenia.

Współpracę rozpoczynamy od analizy celów oraz wizji rozwoju biznesu naszego klienta. Możemy dzięki temu zaproponować metody, które będą spójne z jego główną koncepcją działań i pozwolą na osiągnięcie satysfakcjonujących wyników. Planujemy strategię komunikacji z lekarzami i farmaceutami oraz kampanie mediowe. Oferujemy profesjonalne narzędzia, które cechują się wysoką jakością i skutecznością. Wykorzystujemy najbardziej angażujące formy materiałów, takie jak:

 • wykłady wideo
 • webinary
 • prezentacje
 • prezentacje multimedialne

Obsługujemy projekty na każdym etapie ich rozwoju – od badań i analizy, aż po ich realizację. Zapewniamy stały pomiar efektów naszej pracy i udostępnienie ich klientowi do wglądu. Wspieramy w doborze mediów, za pomocą których zostaną przeprowadzone działania.

 

Pokaż
Ukryj