W Neo Vinci zajmujemy się realizacją i analizą badań epidemiologicznych. Pozyskujemy i gromadzimy rzetelne, wiarygodne dane, które poddajemy dokładnej ocenie. Współpracujemy z największymi firmami farmaceutycznymi. Wszystkie zlecane nam badania spełniają wymogi formalno-prawne. Pozyskane na ich podstawie dane, mają realny wpływ na rozwój farmaceutyki i medycyny oraz umożliwiają pacjentom dostęp do nowych metod leczenia.

Leki i wyroby medyczne kupowane są przez pacjentów w celu eliminowania konkretnych schorzeń i jednostek chorobowych. Ich zasadniczą cechą powinna być więc skuteczność. Badania mają na celu weryfikację wpływu produktu na zdrowie pacjenta a tym samym są dla firm farmaceutycznych niezwykle cenną informacją zwrotną stymulującą rozwój. Aby wyniki badania były w pełni obiektywne i użyteczne, ich realizacja musi odbywać się w ściśle zdefiniowanych i kontrolowanych merytorycznie warunkach. Badania, które realizujemy na zlecenie naszych klientów, odbywają się w ścisłej współpracy z najwybitniejszymi autorytetami świata nauki i Towarzystwami Naukowymi. Ich patronat jest gwarancją obiektywizmu oraz użyteczności dostarczonych wyników w kontekście dalszych działań firmy farmaceutycznej.

Prowadzimy badania kliniczne, których celem  jest potwierdzenie bezpieczeństwa i działania wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych. Na podstawie pozytywnych wyników badania, współpracujące z nami firmy farmaceutyczne mają możliwość zarejestrowania i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Badania przeprowadzamy również w celu rejestracji nowego wskazania leku, który jest już dostępny na rynku, a także porównania jego skuteczności z innymi dostępnymi metodami terapii.

Badania porejestracyjne, którymi również  zajmujemy się w Neo Vinci, polegają na opracowaniu koncepcji i zrealizowaniu nieinterwencyjnych projektów obserwacyjnych. W trakcie ich przeprowadzania rejestrujemy i analizujemy zdarzenia, na podstawie których wyciągamy wnioski. Na tej podstawie określamy efekty danego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. Uczestnicy badania nie są poddawani dodatkowej diagnostyce ani procedurom monitorującym. Zamiast tego stosowana jest analiza epidemiologiczna, która może być doskonałym źródłem w publikacjach medycznych.

Realizujemy niekomercyjne badania kliniczne, które umożliwiają pozyskanie danych bez możliwości ich wykorzystania w celu czerpania zysków. Najczęściej takie badania prowadzimy dla potrzeby opracowania nowych standardów terapii lub modyfikacji dotychczasowych. Wyniki badań wyróżniają się wysoką jakością zgromadzonych danych, które zgodne są z międzynarodową normą GCP i standardem badań naukowych. Badania pozwalają na weryfikację skuteczności danej terapii i przyczyniają się do poprawy jakości usług w służbie zdrowia.

Na swoim koncie mamy kilkadziesiąt przeprowadzonych badań w obrębie różnych specjalizacji medycznych. Wśród dotychczas realizowanych przez nas projektów, można wyróżnić m.in. program edukacyjno-badawczy, którego celem była ocena profilu klinicznego u dzieci z infekcją dróg oddechowych. To pierwszy w skali kraju projekt badawczy z zakresu pediatrii, przeprowadzony na tak licznej grupie. Realizujemy go we współpracy z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym i pod patronatem firmy Novascon. Projekt ma charakter nieinterwencyjnego badania obserwacyjnego. Głównymi założeniami projektu są:

  • ocena profilu klinicznego u dzieci z infekcją dróg oddechowych,
  • określenie najczęstszych metod terapii stosowanych przez lekarzy,
  • ocena wiedzy rodziców badanych pacjentów na temat antybiotykoterapii.
    Zebrane dane posłużą do przygotowania publikacji naukowej zawierającej podsumowanie badania, która wydana zostanie w prestiżowych czasopismach medycznych.Nasze badania są kompleksowe i zapewniają opracowanie koncepcji badania, jego realizację oraz raport końcowy. Oferujemy wsparcie doświadczonego zespołu, który zadba o wysoką jakość, rzetelność i dokładność realizowanych projektów badawczych. Wybór metodologii oraz nadzór nad każdym badaniem prowadzony jest przez doświadczonych ekspertów klinicznych. Wyróżnia nas sprawna komunikacja oraz indywidualne podejście, dlatego współpraca z nami jest przejrzysta i efektywna.
Pokaż
Ukryj