Akademia Młodego Psychiatry to platforma online, która stanowi przestrzeń edukacyjną dla specjalistów z obszaru psychiatrii. Przygotowana została we współpracy z najwybitniejszymi polskimi autorytetami z dziedziny psychiatrii oraz ekspertami-praktykami, dysponującymi szeroką wiedzą z danego obszaru. Jej celem jest podnoszenie wiedzy i kompetencji lekarzy psychiatrów. W rezultacie wysokiego poziomu merytorycznego znajdujących się na platformie materiałów, korzystający z niej lekarze mogą zdobyć aż 18 punktów edukacyjnych.

Platforma zrzesza już prawie 900 specjalistów, których stale przybywa. Użytkownicy platformy mają dostęp do ponad 80 materiałów edukacyjnych, które przygotowane są w formie prezentacji, wykładów, webinarów i studium przypadku. Materiały zostały opracowane w najwyższej jakości, dzięki czemu stanowią dużą wartość merytoryczną dla korzystających z nich użytkowników. Zalogowane osoby mogą korzystać również z forum dyskusyjnego, na którym mogą wymieniać się wiedzą i doświadczeniem.

Patronat nad obszarami wiedzy znajdującymi się w Akademii Młodego Psychiatry objęli:

 • dr n. med. Sławomir Jakima
 • dr hab. n. med. Agata Szulc
 • dr hab. n. med. Janusz Rybakowski
 • dr n. pr. Marek Koenner
 • dr hab. n. med. Piotr Gałecki
 • dr hab. Jan Jaracz

W przygotowanych obszarach merytorycznych poruszane są najistotniejsze wyzwania z którymi spotykają się w codziennej pracy polscy psychiatrzy. Dotychczas opracowane moduły dotyczą między innymi poniższych zagadnień.

Zaburzenia lękowe i nerwice – moduł koncentruje się na jednych z najczęstszych problemów, z którymi mierzą się psychiatrzy w pracy z pacjentami. Specjaliści z tej dziedziny pomogli stworzyć materiały odnośnie takich tematów jak:

 • Nerwice seksualne w praktyce psychiatrycznej
 • Podstawy behawioryzmu i jego rola w psychiatrii
 • Znaczenie lęku w patogenezie chorób psychosomatycznych
 • Agorafobia i lęk paniczny (podstawy diagnostyki i leczenia)
 • Organiczne zaburzenia nastroju
 • Działanie litu na nerki

Diagnostyka i leczenie chorób afektywnych – moduł stanowi bazę wiedzy na temat prawidłowej diagnostyki i leczenia chorób afektywnych, w szczególności depresji. Filmy wideo, prezentacje oraz pozostałe treści informują o metodach terapeutycznych i sposobach postępowania w przypadku takich sytuacji jak:

 • Zaburzenia depresyjne z nasilonymi natręctwami
 • Zapobieganie nawrotom depresji
 • Mechanizmy działania leków przeciwdepresyjnych
 • Aktywność fizyczna jako leczenie uzupełniające w depresji
 • Terapia elektrowstrząsowa
 • Obrazy kliniczne depresji
 • Potencjalizacja leków przeciwdepresyjnych
 • Dobór leków z grupy SSRI w kontekście ich właściwości farmakokinetycznych
 • Chronoterapia osób afektywnych
 • Skojarzone leczenie normotymiczne w chorobie afektywnej dwubiegunowej (CHAD)
 • Leczenie farmakologiczne chorób afektywnych
 • Zaburzenie afektywne u dzieci (studium przypadku)
 • Samobójstwa w chorobach afektywnych
 • Choroba afektywna dwubiegunowa u młodzieży

Psychozy – moduł zawiera treści dotyczące zaburzeń postrzegania rzeczywistości o różnym charakterze. Użytkownicy platformy mogą odnaleźć tutaj materiały wideo, prezentacje oraz testy przydatne w codziennej pracy. Tematy materiałów to:

 • Współchorobowości somatyczne i długość życia w schizofrenii
 • Symulacja pierwszej konsultacji psychiatrycznej
 • Rozpoznanie schizofrenii podczas pierwszej hospitalizacji
 • Agresja pacjenta z rozpoznaniem schizofrenii
 • Webinar- psychozy
 • Psychoza w chorobie Huntingtona
 • Zaburzenie schizoafektywne i odmienności w leczeniu osób w podeszłym wieku
 • Schizofrenia paranoidalna powikłana agranulocytozą i złośliwym zespołem neuroleptycznym
 • Wgląd chorobowy i współpraca z pacjentem z zaburzeniami psychotycznymi
 • Pierwszorazowa psychoza
 • Złośliwy zespół Neuroleptyczny
 • Rozpoznanie schizofrenii poprzedzone wieloma hospitalizacjami i różnymi diagnozami
 • Zaburzenia schizotypowe
 • Psychoza ponarkotykowa

Zagadnienia z zakresu prawidłowej komunikacji na linii lekarz-pacjent oraz sposoby zapewnienia bezpieczeństwa prawnego dla lekarzy – w tym module dostępne są materiały dla lekarzy, przydatne w komunikowaniu się z pacjentami. Omówione zostały również kwestie dotyczące ochrony prawnej oraz takie tematy jak:

 • Tradycyjne i nowoczesne metody pozyskiwania pacjentów
 • Kontakt z pacjentem w niedoskonałym systemie ochrony zdrowia
 • Doświadczenia pacjenta które budują lojalność
 • Od compliance przez adherence, persistance do concordance
 • Perswazja I wpływ, czyli o sztuce nieinwazyjnego przekonywania do swoich racji
 • Świadoma zgoda pacjenta
 • Kluczowe dowody w postępowaniu sądowym
 • Czym się kierować podejmując decyzję terapeutyczną?
 • Bezpieczna prawnie kolejność działań w kontakcie z pacjentem

Wszystko o e-receptach – moduł zawiera materiały przestawiające kluczowe informacje o działaniu e-recepty, czyli elektronicznym dokumencie zastępującym tradycyjną papierową receptę. W ramach modułu opracowane zostały materiały poruszające następujące zagadnienia:

 • e-recepta – najważniejsze informacje
 • Pierwsze kroki z e-receptą
 • e-recepta, najważniejsze korzyści
 • Realizacja e-recepty

Zagadnienia z zakresu seksuologii w praktyce psychiatrycznej – moduł porusza wybrane kwestie z zakresu seksuologii, dla lekarzy psychiatrów specjalizujących się w tym obszarze. Materiały prezentują informacje odnośnie takiej tematyki jak:

 • Leczenie zaburzeń seksualnych w depresji
 • Pochwica
 • Zaburzenia seksualne w depresji
 • Symulacja pierwszej konsultacji seksuologicznej
 • Charakterystyka zaburzeń seksualnych w depresji
 • Zaburzenia wytrysku
 • Problemy psychologiczne oraz seksualne osób transseksualnych
 • Zespół zaburzeń seksualnych po lekach z grupy SSRI
 • Zaburzenia tożsamości seksualnej

Partnerem wspierającym projekt jest firma Aurovitas Apotex. Dzięki wspólnej pracy Akademia Młodego Psychiatry jest unikalnym w skali kraju projektem, mającym bezpośredni wpływ na wiedzę polskich lekarzy psychiatrów.

Pokaż
Ukryj